Modalități de plată

how to payPentru achitarea produselor şi serviciilor comandate în acest magazin sunt disponibile următoarele modalităţi de plată:

  • plata cu numerar
  • plata prin ordin de plată
  • plata online

Orice comandă poate fi achitată prin oricare dintre modalităţile de plată disponibile în magazin.

Pentru achitarea unei comenzi nu poate fi folosită decît o singură modalitate de plată.

Fiecare modalitate de plată corespunde unui pachet de servicii care se reflectă într-un cost specific modalităţii respective. Acest cost apare distinct în fiecare comandă fiind identificat prin denumirea: costul opţiunii de plată.

Costul opţiunii de plată poate cuprinde de exemplu: contravaloarea serviciilor de autorizare şi transfer al sumelor plătite în cazul plăţilor online cu carduri bancare, comisioane bancare pentru transferul sumelor plătite prin ordin de plată sau prin virament în contul magazinului, ş.a.

În cazul plăţii cu numerar în magazin costul opţiunii de plată este 0 (zero).

Pe parcursul validării comenzii cumpărătorul este informat cît este costul opţiunii de plată pentru toate modalităţile de plată disponibile în magazin şi are astfel posibilitatea să aleagă în cunoştinţă de cauză modalitatea de plată pe care o preferă.

Plata cu numerar

Modalităţile de plată cu numerar sunt specifice achitării contravalorii comenzii plătind suma respectivă cash.


Orice plată cu numerar se face doar în lei noi (RON). Pentru orice comandă plata cu numerar implică achitarea integrală a sumei de plată. Suma de plată este cea indicată în comandă la rubrica Total comandă.

În funcţie de locul în care se achită banii sunt disponibile mai multe modalităţi de plată cu numerar: plata în magazin şi plata prin mandat poştal.

Plata cu numerar în magazin

Prin această modalitate de plată contravaloarea comenzii este achitată integral, cu numerar, la caseria magazinului.

Pentru suma achitată cumpărătorul primeşte pe loc documentul de încasare (chitanţă/bon fiscal) care dovedeşte primirea sumei plătite.

Pentru plata cu numerar în magazin costul opţiunii de plată inclus în comandă este 0 (zero).

Plata ramburs la livrare

Prin această modalitate de plată contravaloarea comenzii este achitată integral cu numerar reprezentantului curierului la livrarea produselor.

Pentru suma achitată cumpărătorul primeşte pe loc documentul de încasare (chitanţa/bonul fiscal) care dovedeşte primirea de către reprezentantul curierului a sumei plătite.

În cazul alegerii acestei modalităţi de plată în comandă va fi inclus la rubrica costul opţiunii de plată contravaloarea serviciilor de rambursare a plăţii.

Această modalitate de plată este disponibilă doar pentru livrări în România.

Plata prin virament

Modalităţile de plată prin virament permit cumpărătorului să achite sumele reprezentînd contravaloarea comenzilor fără manevrarea de numerar şi fără utilizarea unui card bancar.

Plata cu ordin de plată

Achitarea contravalorii comenzii cu ordin de plată se transferînd suma de plată dintr-un cont bancar deţinut de către cumpărător în contul bancar al magazinului. Transferul este realizat de către banca ce administrează contul cumpărătorului, pe baza documentului numit ordin de plată.

Achitarea contravalorii comenzii cu ordin de plată se face numai în comenzii emisă de către magazin şi transmisă cumpărătorului la adresa sa de email.

Ordinul de plată trebuie completat manual de către cumpărător şi transmis băncii care administrează contul acestuia în vederea procesării. Completarea ordinului de plată necesită înscrierea următoarelor informaţii privind destinatarul plăţii:

Beneficiar C.N.B. Innovation Technology SRL
C.I.F. 35612100
IBAN RO46RNCB0278149280260001
Banca B.C.R. - Sucursala Șerban Vodă

De asemenea, ordinul de plată trebuie să conţină la rubrica Explicaţii numărul şi data comenzii.

Notă: Pentru operativitate, este recomandat ca ordinul de plată să fie transmis prin email la adresa sales@mudster.ro.

În cazul optării pentru plata cu ordin de plată, costul opţiunii de plată cuprinde comisionul de încasare a sumei plătite în de către cumpărător, perceput magazinului de către banca acestuia. Suma reprezentînd costul opţiunii de plată nu include eventualele comisioane pe care banca cumpărătorului i le percepe acestuia pentru efectuarea transferului sumei de plată.

Plata online

Toate modalităţile de plată online permit cumpărătorului să achite sumele de plată corespunzătoare comenzilor înregistrate, fără să fie necesară manipularea de numerar, deplasarea la o instituţie (de ex. la un oficiu poştal sau la o unitate bancară) sau completarea manuală a unor formulare specifice de plată.

Toate modalităţile de plată online disponibile în acest magazin presupun deţinerea de către cumpărător a unui card bancar valid. Cumpărătorul poate achita sumele aferente comenzilor sale şi prin mijloace de plată online fără a dispune de un card bancar valid (de exemplu folosing servicii de tip Internet Banking puse la dispoziţia sa de către banca unde are deschis un cont bancar), însă aceste modalităţi sunt extene magazinului nefiind implementate ca modalităţi de plată proprii.

Plata online cu cardul bancar necesită furnizarea de către cumpărător a unor informaţii legate de card (tipul cardului, numărul de card, data de expirare a cardului, numărul de securitate de pe spatele cardului (CVV2), parola de autentificare în sistemul Verified by Visa sau parola 3D în cazul MasterCard Secure Code. Toate informaţiile provenite de la deţinătorii cardurilor bancare sunt transmise doar în formă criptate şi sunt procesate în siguranţă.

Acest magazin nu solicită şi nu stochează informaţii referitoare la cardul dvs. pentru validarea plăţii.

Pentru plata online pot fi utilizate carduri a căror monedă este orice valută convertibilă. Magazinul permite afişarea preţurilor în mai multe valute, valuta principală fiind leul nou (RON).

Plata online se face în valuta selectată în magazin de către cumpărător în momentul înregistrării comenzii dacă aceasta este RON, EUR sau USD şi dacă coincide cu valuta cardului bancar folosit. Dacă valuta selectată în magazin de către cumpărător este diferită de valuta cardului pe care acesta îl utilizează pentru plata comenzii, sau dacă este alta în afară de RON, EUR sau USD, atunci tranzacţia de plată se va face în lei noi (RON) şi va implica o conversie valutară automată.

Pentru toate modalităţile de plată online disponibile în acest magazin costul opţiunii de plată cuprinde costul serviciilor de procesare a tranzacţiilor online şi comisioanele aferente acestora. Costul opţiunii de plată este calculat automat pe baza conţinutului coşului de cumpărături şi al modalităţii de plată aleasă de cumpărător.

Pe parcursul validării comenzii cumpărătorul este informat cît este costul opţiunii de plată pentru toate modalităţile de plată online disponibile în magazin şi are astfel posibilitatea să aleagă în cunoştinţă de cauză modalitatea de plată pe care o preferă.

Plata online cu cardul bancar prin serviciul PayPal Standard

Această modalitate de plată se adresează deţinătorilor unui card bancar Mastercard sau Visa şi presupune achitarea online integrală a contravalorii comenzii.

Nu este obligatorie deținerea de către cumpărător a unui cont PayPal.

Prin selectarea acestei modalități de plată, cumpărătorul este direcţionat către serviciul PayPal Standard pentru a introduce datele necesare validării plăţii: tipul cardului, numărul de card, data de expirare a cardului, numărul de securitate de pe spatele cardului (CVV2), parola de autentificare în sistemul Verified by Visa sau parola 3D în cazul MasterCard Secure Code, în situaţia în care cardul este înregistrat într-unul dintre cele două sisteme de securitate bancară.

După validarea plăţii, cumpărătorului îi va apărea pagina de confirmare a plăţii, care va putea fi tipărită şi păstrată ca dovadă a efectuării plăţii. Totodată, cumpărătorul va primi şi un mesaj de confirmare a plăţii pe adresa de email validată la înregistrarea sa în magazin. După validarea plăţii prin serviciul PayPal Standard, cumpărătorul este redirecţionat înapoi în acest magazin.

Plata online cu cardul bancar prin serviciul PlatiOnline

MasterCardSecureCode VerifiedByVISAAceastă modalitate de plată se adresează deţinătorilor unui card bancar Mastercard, Visa sau Visa Electron şi presupune achitarea online integrală a contravalorii comenzii.

Validarea și autorizarea tranzacției este efectuată de către serviciul PlatiOnline operat de către compania C-Solutions, care este autorizată pentru acest tip de activitate.

Pentru plățile efectuate în EUR sau USD prin această modalitate tranzacția va apare în extrasul de cont al plătitorului identificată prin numele mudstershop.com. Dacă plata este efectuată în RON, atunci în extrasul de cont al plătitorului tranzacția va apare ca PlatiOnline

Prin selectarea acestei modalități de plată, cumpărătorul este direcţionat către serviciul PlatiOnline pentru a introduce datele necesare validării plăţii: tipul cardului, numărul de card, data de expirare a cardului, numărul de securitate de pe spatele cardului (CVV2), parola de autentificare în sistemul Verified by Visa sau parola 3D în cazul MasterCard Secure Code, în situaţia în care cardul este înregistrat într-unul dintre cele două sisteme de securitate bancară.

După validarea plăţii, cumpărătorului îi va apărea pagina de confirmare a plăţii, care va putea fi tipărită şi păstrată ca dovadă a efectuării plăţii. Totodată, cumpărătorul va primi şi un mesaj de confirmare a plăţii pe adresa de email validată la înregistrarea sa în magazin. După validarea plăţii prin serviciul PlatiOnline, cumpărătorul este redirecţionat înapoi în acest magazin.

Întrucât nici C.N.B. Innovation Technology SRL, nici C-Solution nu percep nici un comision pentru plățile efectuate prin această modalitate de plată, costul opțiunii de plată este zero.

În cazul optării pentru pentru această modalitate de plată, livrarea comenzii se va face numai după confirmarea plăţii în contul PlatiOnline al magazinului.